kancelariakomornika.pl faq opłaty

W przypadku braku informacji o majątku dłużnika wierzyciel może złożyć zlecenie poszukiwania majątku, z którym jest związane uiszczenie opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika (obecnie 74,62 zł) oraz ponosi zaliczkowo koszty związane z uzyskaniem informacji o stanie majątkowym dłużnika. Koszty te są w pierwszej kolejności zwracane w przypadku wyegzekwowania należności.

W przypadku uiszczenia przez wierzyciela; po uprzednim wezwaniu; zaliczki tylko na część z zapytań w ramach poszukiwania majątku są dokonywane tylko zapytania, na które wierzyciel uiścił zaliczkę oraz wszystkie pozostałe, bezpłatne zapytania.

Aktualne opłaty za zapytania:

rodzaj zapytania

zapytanie w ramach
zlecenia poszukiwania majątku

osoba fizyczna osoba prawna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak 35,17 zł nd
Urząd Skarbowy tak 35,00 zł 35,00 zł
Elektroniczne Księgi Wieczyste tak 20,00 zł
20,00 zł
Centralna Ewidencja Pojazdów tak bezpłatnie bezpłatnie
Centrum Personalizacji Dokumentów MSW tak bezpłatnie nd
CEIDG tak bezpłatnie nd
KRS tak nd bezpłatnie
OGNIVO tak bezpłatnie **) bezpłatnie **)
Sądowy Rejestr Zastawów nie 20,00 zł /15,00 zł 20,00 zł /15,00 zł

 

Wyszukanie w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych za pomocą następujących kryteriów dla osób fizycznych:
- imienia i nazwiska w połączeniu z numerem PESEL w połączeniu z  imionami rodziców dłużnika - otrzymywana informacja zwrotna zawiera wszystkie nieruchomości, które spełniają warunki wyszukiwania przy czym mogą być wykazane nieruchomości będące własnością innych niż dłużnik osób o zbieżnych danych (imię i nazwisko oraz imiona rodziców). Weryfikacja uzyskanych danych pozostaje w gestii wierzyciela.
Ponadto istnieje możliwość wyszukania nieruchomości, których dłużnik był włascicielem, lub współwłaścicielem. Wyszukanie takie przeprowadzane jest na stosowny wniosek wierzyciela o wyszukanie danych historycznych.

**) banki komercyjne w ramach abonamentu - bezpłatnie, pozostałe zgodnie z cennikiem KIR - zobacz wykaz

UWAGA:

Od 1 października 2015r. zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 września 2015r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego w związku z dokonanymi przez komornika czynnościami egzekucyjnymi oraz zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2004 nr 54, poz 535 ) podstawą opodatkowania są opłaty egzekucyjne. Podatek VAT naliczany jest w wysokości 23% na dzień naliczania opłaty, sporządzenia pisma i ustalania bieżącego stanu zaległości. Komornik wystawia fakturę VAT stronom będącym czynnymi podatnikami VAT. W przypadku wyegzekwowania na rzecz wierzyciela należności z tytułu uiszczonych opłat egzekucyjnych sporządzana jest stosowna korekta faktury VAT.

Informacje kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej
Paweł Duda
Kancelaria Komornicza w Rudzie Śląskiej

ul. Gen. Hallera 20 pok. 103
41-709 Ruda Śląska

EPU ID 1996

tel/faks: 32 783 54 03

sms kontakt: 730 259 231
(kontakt tylko poprzez sms)

email:  kancelariakomornika email2uwaga: w przypadku problemów z wysyłką maili na powyższy adres proszę skorzystać z drugiego adresu:

kancelariakomornika email2Konto do wpłat:
Bank Zachodni WBK S.A.
I o / Ruda Śląska
63 1090 2037 0000 0001 2159 7623
Kod SWIFT (BIC): WBKPPLPP

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii
Kancelaria czynna:

 • poniedziałek-środa: 7:30 - 15:30
 • czwartek: 9:00 - 17:00
 • piątek: 7:30 - 15:30

Komornik przyjmuje strony:

 • czwartek - 11:00 - 17:00
 • ZUS

  ZUS

  ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS  -  odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 - 7 dni
 • CEPiK

  CEPiK

  CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0 - dostęp on-line - odpowiedzi natychmiast po zapytaniu
 • OGNIVO

  OGNIVO

  OGNIVO Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia
 • Rejestr Zastawów

  Rejestr Zastawów

  MS Rejestr Zastawów Sądowy Rejestr Zastawów - CI-RZ - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut.
 • 1
 • 2

formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Loading, please wait..