W związku z treścią art. 10 pkt 4 ust 2 Ustawy o komornikach sądowych z 22 marca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 771) zawiadamiam, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Paweł Duda Kancelaria Komornicza nr IV w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 20 pok. 103  od dnia 21-05-2019r. przyjmuje wyłącznie sprawy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Miasto Ruda Śląska obejmuje dzielnice: 41-704 Ruda Śląska - Orzegów; 41-703 i 41-712 Ruda Śląska - Godula; 41-708 Ruda Śląska - Ruda Chebzie; 41-709 Ruda Śląska - Nowy Bytom; 41-711 Ruda Śląska - Bielszowice; 41-705 i 41-717 Ruda Śląska - Bykowina; 41-710 Ruda Śląska - Wirek; 41-706 Ruda Śląska - Halemba; 41-707 Ruda Śląska - Kochłowice; 41-709 i 41-711 Ruda Śląska - Czarny Las

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

dot. sygn. akt KM 4024/17, KM 672/18, KM 2258/18, KM 2284/18, KM 3138/18, KM 3548/18, KM 153/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Paweł Duda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19.07.2019 r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Bukowej 5a w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, należącej do dłużnika: Hanna Górska położonej pod adresem: 41-709 Ruda Śląska, ul. Konstantego Damrota 5B/1, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1S/00045975/0, wpisanej w rejestrze lokali własnościowych: Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej (adres spółdzielni: 41-707 Ruda Śląska, ul. ks. Ludwika Tunkla 147). Lokal mieszkalny położony jest na parterze czterokondygnacyjnego budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu to 46,85 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,0 m2.

Suma oszacowania wynosi 115 225,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
76 816,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 522,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 1 O/Ruda Śląska 63 1090 2037 0000 0001 2159 7623 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5a w pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Attachments:
Download this file (Km_4024_17_P_0023_Ogłoszenie_prasowe_o_licytacji_-_treść_-_KW_GL1S_00045975_0_ID1341392.PDF)19-07-2019r. - druga licytacja - 41-709 Ruda Śląska, ul. Konstantego Damrota 5B/[19-07-2019r. - druga licytacja - 41-709 Ruda Śląska, ul. Konstantego Damrota 5B/]122 kB

Informacje kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej
Paweł Duda
Kancelaria Komornicza nr IV w Rudzie Śląskiej

ul. Gen. Hallera 20 pok. 103
41-709 Ruda Śląska

EPU ID 1996

tel/faks: 32 783 54 03

sms kontakt: 730 259 231
(kontakt tylko poprzez sms)

email:  kancelariakomornika email2uwaga: w przypadku problemów z wysyłką maili na powyższy adres proszę skorzystać z drugiego adresu:

kancelariakomornika email2Konto do wpłat:
Bank Zachodni WBK S.A.
I o / Ruda Śląska
63 1090 2037 0000 0001 2159 7623
Kod SWIFT (BIC): WBKPPLPP

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii
Kancelaria czynna:

 • poniedziałek-środa: 7:30 - 15:30
 • czwartek: 9:00 - 17:00
 • piątek - kancelaria nieczynna
  przyjmowane są tylko wpłaty: 10:00 - 15:30

Komornik przyjmuje strony:

 • czwartek - 11:00 - 17:00

Dane EPUAP

Nazwa skrzynki EPUAP:

/ksrpd/ezbiegi

 • ZUS

  ZUS

  ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS  -  odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 - 7 dni
 • CEPiK

  CEPiK

  CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0 - dostęp on-line - odpowiedzi natychmiast po zapytaniu
 • OGNIVO

  OGNIVO

  OGNIVO Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia
 • Rejestr Zastawów

  Rejestr Zastawów

  MS Rejestr Zastawów Sądowy Rejestr Zastawów - CI-RZ - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut.
 • 1
 • 2

formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Loading, please wait..